κτᾶσθε


κτᾶσθε
κτάομαι
procure for oneself
pres imperat mp 2nd pl
κτάομαι
procure for oneself
pres subj mp 2nd pl
κτάομαι
procure for oneself
pres ind mp 2nd pl (epic)
κτάομαι
procure for oneself
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • κτᾶσθ' — κτᾶσθε , κτάομαι procure for oneself pres imperat mp 2nd pl κτᾶσθε , κτάομαι procure for oneself pres subj mp 2nd pl κτᾶσθε , κτάομαι procure for oneself pres ind mp 2nd pl (epic) κτᾶσθαι , κτάομαι procure for oneself pres inf mp κτᾶσθε , κτάομαι …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)